Digitale læremidler

Tverrfaglig

Alle fag

For: Elever på 1. til 10. trinn

Tverrfaglig, komplett læremiddel i alle fag.

Fremmedspråk: Tysk, Spansk, Fransk på ungdomstrinnet.

Elevkanalen

Alle fag

For: Elever på 1. til 10. trinn

Elevkanalen er et komplett læremiddel. De tilbyr undervisningsopplegg til elever, daglige nyhetssendinger, videoer og tradisjonelle elevaktiviteter.

Veiledningsvideoer:

Noe du lurer på? Send en mail til Anne Cathrine!

Skolerom

Alle fag

For: Elever på 4. til 10. trinn

Skolerom er et leseverktøy der læreren kan lage tilpassede læringsstier og leseoppgaver. Læreren kan bruke multimodale tekster knyttet til alle kompetansemål og de tverrfaglige temaene i stiene og oppgavene. De multimodale tekstene har et nyskapende visuelt uttrykk som kan engasjere og motivere elever.

Support og videoer:

Noe du lurer på? Send en mail til Nora.

NRK SKole

Alle fag

For: Elever på 1. til 10. trinn

NRK skole er en samling film-ressurser knyttet til kompetansemål i læreplanen.

Creaza

Alle fag

For: Elever på 1. til 10. trinn

Creaza Core - https://web.creaza.com/no/produkt

Creaza Core er grunnplattformen til Creaza. I denne finner man en stor oppgavebank, kreative verktøy og innhold. Creaza Core gir elever og lærere store muligheter til å være kreative skapere av digitale produksjoner som tegneserier, filmer, animasjoner, presentasjoner, podkaster, tankekart, tidslinjer og mye mer.

Alle læremidler beskrevet nedenfor er bygget på Creaza Core, som altså er fundamentet til å bruke de ulike fagspesifikke læremidlene.

Creaza samfunn 1-4 - https://web.creaza.com/no/samfunn1-4

Creaza samfunn 1-4 er et komplett og nyskapende læremiddel i samfunnsfag på 1. - 4. trinn. Læremiddelet er enkelt, motiverende og også sterkt tuftet på tverrfaglige muligheter.

Creaza samfunn 5-7 - https://web.creaza.com/no/samfunn5-7

Creaza samfunn 5-7 er et komplett og nyskapende læremiddel i samfunnsfag på 5. - 7. trinn. Dette læremiddelet gir store muligheter for inkludering og dybdelæring for elevene. Blant mye i læremiddelet finner man også en stor begrepsbank hvor både fagspesifikke, tverrfaglige, høyfrekvente og lavfrekvente begreper er definert, beskrevet, forklart og visualisert. Forståelsen av begreper er avgjørende for reell forståelse i læringsprosessen.

Creaza samfunn 8-10 - https://web.creaza.com/no/samfunn8-10-vgs

Med Creaza samfunn 1-4, 5-7 og 8-10 leverer Creaza et komplett læremiddel i et av fagene som blir viktigere og viktigere for å forstå samfunnet rundt seg for elevene. Både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt er dette faget, regifag for digitalt medborgerskap, avgjørende for at elevene skal forstå og mestre livet, samt reflektere over utvikling på alle plan.

Creaza samfunn 8-10 har også innebygget en stor begrepsbank for økt forståelse for elever. Læremiddelet legger til rette for inkludering og tilpasset opplæring, men søker også å utfordre elevene på ungdomsskolen til å reflektere. Gjennom å forstå historiske hendelser og konsekvenser kan elever i enda større grad forstå hvordan samfunnet fungerer i dag. Creaza samfunn 8-10 har tospråklig støtte.

Creaza engelsk 5-10 - https://web.creaza.com/no/engelsk

Creaza engelsk er et kreativt, lekent, moderne og fleksibelt læremiddel i engelsk som tar den nye læreplanen på alvor. Læremiddelet er komplett og heldigitalt, og det kan erstatte engelskboka for 5.-10. trinn. Læremiddelet fungerer også som begynneropplæring for elever med kort botid i Norge på mellomtrinn, ungdomstrinn og i videregående skole. Læremiddelet har tospråklig støtte.

Creaza KRLE 5-10 - https://web.creaza.com/no/krle5-10

Creaza KRLE 5-10 er et splitter nytt, heldigitalt, spennende og engasjerende læremiddel i KRLE for mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Læremiddelet er delt i to ulike veier for de to skoleslagene, men alt innhold er tilgjengelig for alle. Læremiddelet fremmer refleksjon, utforskning og kreativitet. Her finner dere, blant mye, de unike Creaza-poddene, som er interessante intervjuer med viktige mennesker i viktige roller som diskuterer og redegjør for ulike temaer relevante for både KRLE og tverrfaglighet.

Creaza naturfag 5-7 - https://web.creaza.com/no/naturfag

Vi lager bra læremidler i Creaza. De er unike på hver sin måte, og det er et syn på aktive og kreative elever som preger læremidlene. Alt er tuftet 100% på fagfornyelsen. Creaza naturfag 5-7 tar digitale læremidler til et nytt nivå. Naturfag legger mye av fundamentet til forståelsen av liv, lære, natur, fortid og fremtid. Naturfag er et realfag, men man kan alltid regne seg frem til sannheten. Naturfag er sammenhenger og konsekvenser. Gjennom Creaza naturfag ønsker vi at elever og lærere skal oppleve og forstå naturen, bli glad i den og å ønske å ta vare på den.

Enki

Matematikk, Naturfag, Engelsk

For: Elever på 4. til 10. trinn

Enik er et spillbasert læremiddel for 4. til 7. trinn. Det er rollespillbasert og består av et artig spill med oppgaver fra læreplanen og en kraftig motor som gir statistikk over elevenes bruk.

Ressurser:

Spillpedagogbanken

Alle fag, se filter på websiden

For: Elever på 1. til 10. trinn

Spillpedagogbanken er undervisningsopplegg knyttet til 101 spill. Ca halvparten av spillene er tilgjengelige for oss på iPad eller web. Noen spill er gratis, noen koster penger og noen har vi allerede.

Et gjennomgangstema er at spillene selvsagt har en funksjon utover spillets egenart. Det skal brukes for å oppnå et pedagogisk mål. Alt dette er tydelig beskrevet i undervisningsopplegg. Det er knyttet til fag og trinn.

Det er egne ressurser for spill som kan brukes i helklasse. Dette krever da typisk en konsoll eller en pc.

Merk at vi ikke automatisk har tilgang til spillene selv om de er nevnt her.

Ressurser:

Programmering

Trinket

Programmering

For: Elever på 1. til 10. trinn

Med Trinket kan elevene kode rett i nettleseren. Du trenger ikke logge inn eller laste ned noe. Elevene kan lage en konto ved å skrive inn sin mail-adresse og lage et passord. Tjenesten er vurdert som sikker med grunnlag i denne innsamlingen og det er ok å registrere seg.

Koding med Python er mulig.

Ressurser:

Norsk

Aski Raski

Norsk - intensiv lesetrening

For: Elever på 1. til 10. trinn

Aski Raski er et nettbasert verktøy for intensiv lesetrening. Elever av Aski Raski lærer teknikken å lese gjennom trening i å høre, finne, skrive og lese enkeltord. I Aski Raski blir enkeltord brutt ned til én og én lyd som settes sammen til stavelser og ord. Slik blir elevene gode til å uttale både lyder og ord hurtig og rett.

Ressurser:

Bookbites

Norsk

For: Elever på 1. til 10. trinn

Bookbites er en app som lar deg gratis låne bøker fra biblioteket. Bruker Feide til identifisering. Appen pushes automatisk til alle elever. Appen kan også lastes ned til mobiler og innholdet synkroniseres da mellom enheter.

Ressurser:

Matematikk

Campus inkrement - Matematikk

Matematikk

For: Elever på 3. til 10. trinn

Campus Inkrement Matematikk er et læremiddel i matematikk. Det følger læreplanen og har et fokus på omvendt undervisning. Videoer er tilgjengelige i alle emner og det egner seg godt for selvstudium.

Veiledningsvideoer:

Ressurser:

Noe du lurer på? Send en mail til Idar!

Dragonbox Skole

Matematik

For: Elever på 1. og 2. trinn

De fleste skolene bruker Dragonbox skole som opplæring til de yngste elevene. Enkelte skoler har verket på 2. og 3. trinn.

Ressurser:

Mathlearningcenter.com

Matematik

For: Elever på 1. til 10. trinn

The Math Learning Center er en non-profit organisasjon som leverer tjenester til utdanningssektoren. Organisasjonen er basert i USA, tjenestene som leveres for å motivere elever via visualisering, virker også i Norge.

Websiden inneholder en del web-apper og man kan også finne andre ressurser.

Kikora

Matematik

For: Utvalgte elever på 1. til 10. trinn

Kikora er et læremiddel i matematikk for elever fra 1. trinn på barneskolen til VG3. . Elevene får utforske alle temaene i den nye læreplanen, blir bedre problemløsere, videreutvikler sin matematiske kompetanser, samtidig som de får den nødvendige treningen på regneferdigheter.

Ressurser:

Engelsk

Muzzy

Engelsk

For: Elever på 1. til 7. trinn (passer best for de yngste)

MUZZY, utviklet av BBC og utvidet for skoler, er det mest populære verdensspråkkurset for nybegynnere og unge elever i verden. MUZZY er vellykket for millioner av studenter og lærere i 50 stater og 126 land. Flott for språklærer, gjør MUZZYs brukervennlige tilnærming det mulig for klasselærere eller frivillige, å introdusere et verdensspråklig program også. Muzzy Club inneholder sju språk, engelsk (britisk og amerikansk), spansk, fransk, tysk, italiensk, koreansk og kinesisk.

Lærerveiedning (med oppgaver mm (på svensk))

BBC Learning English

Innholdsbibliotek fra BBC

For: Elever på 1. til 10. trinn

BBC Learning english er et innholdsbibliotek for elever som vil lære engelsk. Siden er primært laget for engelskspråklige elever, men det er en fin ressurs for alle.

Det er mulig å lage konto og logge inn. Larvik kommune har ikke databehandleravtale med BBC og man skal ikke lage konto.

Ressurser:

Epic!

Engelsk bøker for elevene

For: Elever på 1. til 10. trinn

Epic! er en tjeneste for engelske barn der det tilbys bøker. Læreren må opprette konto og elevene knyttes til lærerens rom via en kode.

Larvik kommune benytter et gratis tilbud og tjenesten virker vare i skolens åpningstid.

Ressurser:

SAmfunnsfag

Seterra

Geografi

For: Elever på 5. til 10. trinn

Seterra er et utfordrende pedagogisk geografispill med mer enn 200 forskjellige øvelser. Lær om land, hovedsteder, hav, flagg og byer i Afrika, Europa, Sør-Amerika, Nord-Amerika, Asia og Australia! Seterra har eksistert siden 1997, er oversatt til 36 forskjellige språk og er elsket av folk over hele verden.

Naturfag

Nrich - Enriching mathematics

Matematikk

For: Elever på 5. til 10. trinn

Nrich er et prosjekt som skal formidle matematikk til elever. Språkdrakten er engelsk og siten består av mange gode utgangspunkt for problemløsing.

PHET - online simuleringer

Naturfag, matematikk, geografi, koding

For: Elever på 5. til 10. trinn

PHET er er en webside som inneholder mange simuleringer innen realfag og geografi.

Ordbøker

Clarify

Ordbok

For: Elever på 8. til 10. trinn

Clarify er en ordbok for elever på ungdomsskolen. Det er en app og man bruker Feide til identifikasjon. Appen pushes automatisk ut til elevene. Denne appen kan også lastes ned på elevenes mobiltelefoner.

Ressurser:

Bokmålsordboka | Nynorskordboka

Ordbok

For: Elever fra 1. til 10. trinn

Bokmålsordboka og Nynorskordboka er laget av Spåkrådet. Den er også tilgjengelig i appen Ordbøkene på nettbrett. Med appen har du ordbøkene i lomma hvor du enn er, og du kan søke i dem når du ikke har nettilgang.

Annet

Ludenso Create

3D-verktøy/ AR-verktøy/ skaperverktøy

For: Elever fra 1. til 10. trinn

Ludenso Create er et skaperverktøy. Ved hjelp av 3D og augumentet reality kan man samarbeide og utforske ideer. Ludenso Create lar elevene lage sine egne modeller og figurer. De kan også bruke Create til å oppleve det de har laget i stor skala med AR.

Verktøyet er laget for og med norske pedagoger og krever ingen forkunnskaper.

Ressurser:

Sykkeldyktig.no

Sykkeldyktig.no skal bidra til at alle barn skal få like muligheter til å skaffe seg gode ferdigheter på sykkel og grunnleggende kunnskap om trafikksikkerhet. Sykkeldyktig.no er et verktøy for lærere som har ansvar for kroppsøvingsplanen.

Karriereverktøy

Kartlegging og arbeid med karrierevalg

For: Elever på 9. og 10. trinn

Karriereverktøy brukes av karriereveiledere i hele Norge til å gjennomføre profesjonell digital karriereveiledning som fører til gode karrierevalg.

Læremidler tilgjengelig ved forespørsel

Kaptein Morf

Et digitalt ordforrådstiltak for barn i småskolen

For: Elever småskolen

Kaptein Morf er en morfologibasert app for å styrke ordforrådet hos norske skolebarn. Appen er tilgjengelig på forespørsel til enkelt-elever eller grupper. Bruk av appen bør samkjøres med TPO-koodinator eller PPT-rådgiver på skolen. Appen bestilles av IKT-medarbeider via App Portal eller rett til elevenes iPad.

Ressurser:

  • Enkelte skoler kan ha andre læremidler utenom det som er anskaffet til alle skolene felles.

  • Alle skoler har fått midler til å anskaffe et digitalt læremiddel i språkfag til alle elever om de ønsker.