Larvikskolen

Lenker

Skoleutvikling og opplæring

Når vi arrangerer kurs, workshops og opplæring, distribuerer vi fagstoff på denne siden. De større prosjektene våre er samlet i faste undersider

Desentralisert kompetanseutvikling - Fiks

Skoleåret 21/22 har Larvik kommune et samarbeid med Universitetet i Oslo og deres enhet FIKS. Sammen skal vi videreutvikle den kompetansen lærere i Larvik har i sin bruk av digitale læremidler og verktøy.

Utviklingen bygger på de behov som Larvikskolen har for videreutvikling av digital kompetanse og på de målene som finnes i Larvik kommune sin strategi og tiltaksplan for bruk av digitale teknologi i skolen.

Høsten 2021 har Øystein Gilje fra universitetet arbeidet sammen med digital-pedagogene og andre ansatte i Larvik for å forberede to workshoper med tilsammen fem ulike temaer. Kontaktpersonen i Larvik er Jørn Andersen og kontaktpersonen i FIKS er Øystein Gilje.

Påmeldinger til våre arrangementer

Kurs vi arrangerer, blir presentert på disse sidene. Der finner du også lenker til påmeldinger.

Hjelp og støtte til G Suite og bruk av iPAD

Hjelp

På denne siden er det samlet hjelp og støtte knyttet til bruk av iPad og Chromebooks i undervisningen. Noe er generelt og noe er knyttet til bruken i Larvikskolen.

iPad og eksamen/ prøver

Under eksamen er det strenge krav til at elevene ikke skal ha alle hjelpemidler og kun tilgang til enkelte nettsteder. Videoene forklarer hvordan iPad settes opp. Videoen er veiledning til lærere som dermed kan veilede elevene i det samme.

I den første videoen ser dere hvordan man setter iPad i prøve- eller eksamensmodus. Den viser også hvilke innstillinger man må endre før man setter iPad i modus og hvordan man velger språk.
Klikk her.

Den andre videoen viser apper man bruker til eksamen i matematikk. Den viser også hvordan man leverer oppgavene. Videoen er meget konkret og gir lærere gode tips.
Klikk her.

blogg for lærere

Blogg

Blogg om teknologi i skolen. Målgruppe er lærere i Larvik. Foreldre, andre lærere og andre interessert vil finne nyttig info. Våre månedlige nyhetsbrev og filmer er tilgjengelig via denne bloggen.

info om dysleksiprosjektet

Hvert år øremerker Larvik kommune 1 million til tiltak som skal hjelpe elever med lese- og skrivevansker. Etterhvert har vi opparbeidet stor kompetanse på hvordan vi kan gi best mulig støtte.

Siden inneholder også en oversikt over tilgjengelige tiltak. Innholdet er først og fremst laget til lærere, men foreldre og andre kan også ha nytte av å lese dette.

Forslag til nye apper og tjenester

Larvik kommune har som strategi at vi har et utvalg gode apper og systemer på elevenes nettbrett. Det er ikke noe mål at man har flest mulig varianter, men at det som finnes er bra og kan gi nødvendig variasjon.

Dersom du er lærer i Larvik og ønsker å foreslå noe nytt, kan du fylle ut dette skjemaet og formidle det.

Verktøy for læreren