LARVIKSKOLEN

IT-hjelp

Trenger du IT-hjelp?

Du har flere valg for å få IT-hjelp!

1. Du kan opprette sak på denne nettsiden (fungerer når du er på jobb) - du finner også skjemaet fra Intranett --> Hjelp --> IT-hjelp.

2. Du kan ringe supporttelefon på telefon 98231600 (velg skolesupport). Du får da svar fra en av våre fire IT-fagarbeidere. Dersom disse er opptatt blir du satt over til IT-avdelingen.

Minner om at det ligger mange gode instruksjoner på HjelpMegMed.no, IT-avdelingens YouTube-kanal, samt på kommunens Intranett!


Fire fagarbeidere - fire soner

Våre fire IT-fagarbeidere begynte i Larvikskolen 01.08.17.

Under følger oversikt over sonene og deres IT-fagarbeider. Hver fagarbeider har hovedansvar for sin egen sone, men vil selvsagt kunne hjelpe elever og lærere ved andre soner også.

Fagarbeiderne vil kunne hjelpe med PCer, iPader, SmartBoards, passord, tilganger i/til programmer, nettverk o.l.

Sone 1 - Hedrum U, Hedrum B, Hvarnes, Lardal og Kvelde

Sebastian Meberg

Tlf. direkte: 950 20 493

E-post: Sebastian.Meberg@larvik.kommune.no

Sone 2 - Mesterfjellet, Frøy, Langestrand og Sky

Mishaal Abdulhaleem Alhamdan

Tlf. direkte: 412 20 782

E-post: Mishaal.Abdulhaleem.Alhamdan@larvik.kommune.no

Sone 3 - Tjodalyng, Valby, Fagerli, Østre Halsen og Mellomhagen

Sindre Pettersen

Tlf. direkte: 476 72 766

E-post: Sindre.Pettersen@larvik.kommune.no

Sone 4 - Brunla, Berg, Stavern, Ra og Jordet

Marius-Henrik Vasseng

Tlf. direkte: 930 97 660

E-post: Marius-Henrik.Vasseng@larvik.kommune.no