LARVIKSKOLEN

IT-hjelp

Trenger du IT-hjelp?

Du har flere valg for å få IT-hjelp!

1. Du kan opprette sak på denne nettsiden - du finner også skjemaet fra Intranett --> Hjelp --> IT og IT-bestillinger --> IT-Skole.

2. Du kan ringe supporttelefon på 98231600 (velg skolesupport). Du får da svar fra en av våre fire IT-fagarbeidere. Dersom disse er opptatt blir du satt over til IT-avdelingen.

Minner om at det ligger mange gode instruksjoner på HjelpMegMed.no, IT-avdelingens YouTube-kanal, samt på kommunens Intranett!


Fire fagarbeidere - fire soner

Under følger oversikt over sonene og deres IT-fagarbeider. Hver fagarbeider har hovedansvar for sin egen sone, men vil selvsagt kunne hjelpe elever og lærere ved andre soner også.

Fagarbeiderne vil kunne hjelpe med PCer, iPader, TVer, SmartBoards, passord, tilganger i/til programmer, nettverk o.l.

Sone 1 - Hedrum U, Hedrum B, Hvarnes, Lardal og Kvelde

Sebastian Meberg

Tlf. direkte: 950 20 493

E-post: Sebastian.Meberg@larvik.kommune.no

Når er Sebastian ute på skolene

Sone 2 - Mesterfjellet, Fagerli, Frøy, Langestrand og Sky

Mishaal Abdulhaleem Alhamdan

Tlf. direkte: 412 20 782

E-post: Mishaal.Abdulhaleem.Alhamdan@larvik.kommune.no

Når er Mishaal ute på skolene

Sone 3 - Tjodalyng, Valby, Østre Halsen og Mellomhagen

Sindre Pettersen

Tlf. direkte: 476 72 766

E-post: Sindre.Pettersen@larvik.kommune.no

Når er Sindre ute på skolene

Sone 4 - Brunla, Berg, Stavern, Ra og Jordet

Halvor Vataker

Tlf. direkte: 982 33 153

E-post: Halvor.Vataker@larvik.kommune.no

Når er Halvor ute på skolene